Els nostres serveis

GESTOR DOCUMENTAL

FUNCIONS:

Arxiu i classificació
Avisos automàtics
Gestió d’usuaris
Compliment legal
Facilitat d’accés
Seguretat d’ús

A VITRAdoc només obtenim ingressos de les llicències del nostre programari.
Estem especialitzats en el sector professional i considerem la privacitat i la seguretat de la informació dels nostres clients el nostre primer objectiu.
Gestió documental totalment professional.

Nosaltres

VITRAdoc neix de la passió dels seus socis, Ramon Fradejas i Manel Caballero, per la gestió en prevenció de riscos laborals.
Avalats per la seva experiència en la matèria, assessoren diferents empreses de diversos sectors i saben com és de complicat per a les pimes i els autònoms aconseguir un bon nivell de gestió, sobretot a nivell documental.
Perquè la normativa de prevenció de riscos laborals, exigeix un elevat número de documentació: de l’empresa, dels seus treballadors, de la maquinària i els equips de treball, dels vehicles, … Molts documents que és imprescindible mantenir al dia.
Ja no n’hi ha prou amb tenir els documents impresos i arxivats a carpetes o classificadors. Cada cop arriben més documents a través del correu electrònic o bé a través de serveis web, i és necessari emmagatzemar-los tots de la mateixa manera.
La idea que persegueix VITRAdoc és la de poder aportar eines que facilitin aquesta tasca, caminant cap a la transformació digital de veritat, millorant la informatització dels sistemes a totes les empreses, sigui quina sigui la seva dimensió.

 

GESTOR DOCUMENTAL

Video