QUE OFERIM?

L’Escola Pia de Sabadell comparteix un projecte educatiu amb la resta de centres de l’Escola Pia de Catalunya, on hem definit un estil metodològic propi. Promou el desenvolupament personal i acadèmic dels alumnes, tot adequant els mitjans educatius a les exigències de la realitat social i manté una actitud de compromís amb la ciutat i el país.

L’escola…

·Oberta: acull a tothom

·Acollidora: promou una relació propera i familiar

·Innovadora: coneix i adopta si s’escau els darrers mètodes pedagògics

·Participativa: fomenta la implicació de tota la comunitat educativa i que col·labora amb l’entorn

·Arrelada: promou la coneixença de la llengua i la cultura catalanes, així com l’estimació del país on vivim.

·Transformadora: educa uns valors que permeten la millora de la societat on vivim.

Vol que els/les alumnes siguin capaços/ces de…

·Desenvolupar la seva personalitat, per tal d’esdevenir:

·Reflexius. Pensen les coses abans, durant i després de fer-les o actuar.

·Responsables. S’esforcen per complir amb les seves obligacions.

·Crítics. Expressen la seva opinió de manera raonada.

·Autònoms. Prenen decisions i actuen en conseqüència.

Treballar per millorar la societat, per tal de ser…

·Respectuosos. Tracten amb respecte les persones, les coses i l’entorn.

·Morals/ètics. Tenen present, en les seves actuacions, el que és bo per a un mateix i per als altres.

·Compromesos. Actuen pensant en la millora de la societat.

Construir coneixement. Per això, en acabar el procés educatiu seran competents si…

·Comprenen. Copsen i interioritzen la informació rebuda en qualsevol situació.

·Autoconeixen. Tenen consciència de les mateixes capacitats i habilitats.

·Resolen. Troben solució als problemes que se’ls plantegen

·Recerquen. Fan ús de mitjans diversos per trobar respostes a les qüestions plantejades.

·Cooperen. Treballen en grup, respectant les individualitats.

·Memoritzen. Recorden significativament el més rellevant.

·Comuniquen/expressen. Transmeten informacions, sentiments o estats d’ànim.

·Transfereixen. Apliquen el que han après en situacions i contextos diversos.

·Autoregulen. Són conscients del seu propi procés d’aprenentatge.

També oferim…

·Ensenyaments musicals

·Primària escencica

·Servei de menjador

·Extraescolars