Clinica Veterinària Enedos

Els nostres serveis:

Visites (gossos, gats i animals exòtics)
Identificacions per microxip
Vacunacions
Nutrició
Laboratori

Cirurgia
Dermatologia
Medicina interna
Tècniques d’imatge avançada (Ecografia, radiografia digital)
Traumatologia
Cardiologia
Neurologia
Oftalmologia
Laboratori i anàlisi

També, realitzem visites a domicili