Atentíon cuida dels teus

En Joan Recasens Clopes, al capdavant d’Atentíon, junt amb el seu equip de professionals, volen donar la millor assistència per a totes aquelles persones que ho necessitin.

L’amplitud de serveis que ofereix Atentíon, cobreix totes les necessitats assistencials d’una persona amb dependència domiciliària, sigui temporal o crònica, d’aquesta manera, s’aconsegueix el millor benefici per a cada una de les persones que confien en Atentíon,  QUALITAT DE VIDA:

 • TRANQUIL·LITAT: de disposar d’un equip de professionals per atendre a la vostra família.
 • AUTONOMIA: la persona decideix quin tipus d’atenció vol rebre.
 • CONTINUAR A CASA: tenint ateses totes les necessitats d’atenció personal i de cura de l’entorn.
 • Atentíon incorpora en els seus serveis els següents elements diferencials:
 • VALORACIÓ SOCIOSANITÀRIA: al domicili abans d’iniciar el servei proposem la millor solució tenint en compte tots els recursos disponibles i la màxima relació cost-qualitat.
 • EQUIP MULTIDISCIPLINARI: els nostres coordinadors s’encarreguen de fer el seguiment periòdic de la bona marxa del servei i proposta contínua de millores davant l’evolució de cada cas.
 • PROFESSIONALS FORMATS I MOTIVATS: La seva contractació es realitza seguint criteris d’experiència, formació i confiança.

Atentíon realitza un seguiment continu de tots els seus professionals, poden oferir la garantia d’un recurs professional i oferir atenció global per a tots els casos.

PROFESSIONALS EN PLANTILLA PRÒPIA, FORMATS I MOTIVATS, contractats laboralment i donats d’alta a la Seguretat Social.

 

Els nostres serveis

– Entrega de medicaments a domicili

 • Servei d’entrega de medicació a domicili GRATUÏTA dosificada en blísters setmanals per usuaris amb medicació crònica, tinguin contracte de serveis amb Atentíon, o amb altres empreses del sector o serveis socials.
 • Recollida de receptes al domicili de l’usuari o de la consulta del metge i entrega de la medicació de l’endemà.

– Programa d’atenció domiciliària

 • Assessorament sociosanitari
 • Atenció a la persona (activitats de la vida diària)
 • Atenció a la llar (manteniment i ordre del domicili, neteja)
 • Acompanyaments
 • Cangurs pels infants

– Programa serveis especialitzats

 • Consulta i seguiment METGE
 • Seguiment i tècniques D’INFERMERIA
 • Rehabilitació amb FISIOTERÀPIA
 • Especialitats en TERÀPIA OCUPACIONAL
 • Tractaments de PODOLOGIA
 • Tècniques de QUIROMASSATGE

– Ajudes a la maternitat i a l’infant

Atentíon ofereix serveis de cangurs als pares que necessiten suport personal per la cura dels seus fills, sigui continua o puntual:

FEINES PRINCIPALS PEL NEN
 • Llevar-lo i posar-lo a dormir
 • Neteja personal
 • Vestir i desvestir
 • Menjars segons la pauta de la família
 • Portar/ recollir de l’escola o guarderia
 • Passeig, activitats en el parc i oci en general
 • Nocturnitat
 • Acompanyament a les activitats extraescolars
AJUDES A LA MATERNITAT
 • Suport en les feines de la llar
 • Preparació del menjar
 • Acompanyament

– Ajudes tècniques

 • Tots aquells instruments que van dirigits a eliminar barreres i que aporten independència a aquelles persones que les utilitzen.
 • El personal d’ Atentíon està format per detectar quines limitacions representen els nostres usuaris i assessorar-los amb l’objectiu que augmenti el seu grau d’independència.

 

En Atentíon, t’ajudarem de la millor manera, en tot el que puguem, amb el nostre equip professional i humà!